menuordersearch
zehneali.ir

کتاب قانون جذب 2 ,

۱۳۹۸/۸/۴ شنبه
(0)
(0)
کتاب قانون جذب 2
کتاب قانون جذب 2

 

 

 

قسمت دوم

مرحله‌ي دو: ارتعاشات را بالا ببر ارتعاشات را افزايش بده
ارتعاشات را افزايش بده
بالا بردن ارتعاش صرفاَ به اين معناست که به تو حال و هواي خوب بدهد يا احساس توجه و انرژي و تمرکز مثبت بيشتري کني.
فقط کافي نيست خواسته‌هايت را شناسايي کني، بلکه بايد هر روز هم به آن توجه مثبت داشته باشي.
در صفحات بعد، چندتايي استعاره ياد مي‌گيري که کمکت مي‌کند مثبت بماني.
تو خودت هستي که با تصميم‌گيريهايت پنکه‌ي خودت را به کار مي‌اندازي.
خودت پنکه‌ات را به کار بينداز
اگر احساسات را با پنکه مقايسه کني، وقتي پنکه روي درجه‌ي آخر کار مي‌کند و باد مي‌زند، تو احساس سرخوشي مي‌کني. به عبارت ديگر، پنکه‌ات دارد کار مي‌کند.
وقتي کمي احساس آزردگي و رنجش مي‌کني، مثل اين است که مداد لاي پره‌هاي پنکه‌ات گذاشته‌اي.
اگر احساس تو فراتر از آزردگي است، انگار ‹تنه‌ي درخت لاي پرده‌هاي پنکه‌ات قرار دارد› وقتي احساسات منفي قوي داري، مثل خشم، ترس، فقدان و کمبود، پنکه‌ات از کار مي‌افتد و تو هيچ‌گونه احساس لذتي نداري. در عوض، احساس تضاد يا مقاومت مي‌کني به عبارت ديگر پنکه‌ات از کار افتاده.
وقتي با دردسرهاي روزانه مواجه مي‌شوي، هرچه کمتر و کمتر وقت صرف توجه به آنها کن. تو از استعاره‌ي پنکه‌ات باد مي‌زند، خوشت خواهد آمد و صداي خودت را مي‌شنوي که به خودت مي‌گويي: اوه، حالا پنکه‌ام دارد باد مي‌زند!
تمام چيزهايي را که باعث مي‌شود احساسي خوب به تو بدهد، شناسايي کن و بيشتر به آن بپرداز.
هدف از زندگي‌ات چيست
هدف از زندگي شناخت و تجربه‌ي کامل لذت است. هر انساني براي تجربه‌ي لذت راهبردهايي مختلف دارد:
نقاش از نقاشي لذت مي‌برد.
خواننده از خواندن لذت مي‌برد.
در اين موارد، نقاشي و خوانندگي راهبردهايي است براي لذت بردن.
وقتي مشغول خواندن اين کتاب هستي، فکرت را باز نگه‌دار و مشتاق باش که ياد بگيري و هر آنچه را در هر زمينه‌اي از زندگي‌ات برايت لذت مي‌آورد، هويدا کني.
يادت باشد هر ارتعاشي که از خودت ساطع کني، آينده‌ات را خلق مي‌کند. مراقب باش چه چيزي را مرتعش مي‌کني. براساس اينکه چه طور هر چيزي احساس تو را تحريک مي‌کند، تصميم‌گيري کن. طولي نمي‌کشد توجه بيشتري به احساسات منفي‌ات که مايلي آنها را تحمل کني، نشان خواهي داد، که اين توجه به خود واقعي است.
بالا بردن ارتعاش حکم سوخت را براي خواسته‌ات دارد
يکي از اصول مهمي که قانون جذب برايت کارآيي داشته باشد، اين است که خواسته‌هايت را در خط مقدم ذهنت قرار بدهي. بدين‌ترتيب توجه و انرژي و تمرکز مثبت خودت را به آن معطوف مي‌کني.
در صفحات بعد، ما آنچه را ‹عبارت مربوط به خواسته‌ات› مي‌ناميم، گسترش مي‌دهيم، که خود ابزاري مؤثر است تا خواسته‌هايت در کانون توجه تو قرار بگيرد. مخصوصاَ اين کار وقتي فايده دارد که با خواسته‌هاي تازه‌اي روبرو مي‌شوي که چه بسا فراموش شده است و به آن توجه آگاهانه نداشته‌اي. اين توجه به وسيله‌ي عبارتي ساخته شده از کلمات خوب، حواس را متوجه خواسته مي‌کند.
چرا عبارات تأکيدي ارتعاش تو را بالا مي‌برد
عبارات تأکيدي جمله‌اي است که از طريق تکرار در ذهنت جايگزين مي‌شود و طرز فکر تو را دوباره برنامه‌ريزي مي‌کند. بيشتر عبارات تأکيدي به زمان حال بيان مي‌شود، مثلاً: من بدني سرحال و خوش فرم دارم عبارتي تأکيد است.
هربار که عبارتي تأکيدي را بر زبان بياوري، براساس احساسي که در تو به وجود مي‌آيد واکنش نشان مي‌دهي. به عنوان مثال، اگر به خودت بگويي که بدني سرحال و خوش‌فرم داري، در حالي که نداري، يا وقتي احساس مي‌کني داشتن بدني سرحال و خوش‌فرم دست نيافتني است، امواج منفي از خودت ساطع مي‌کني. ارتعاشات ترديد و دودلي تو باعث مي‌شود قانون جذب در برابر آن واکنش نشان دهد و بيشتر از آنچه خواهانش نيستي، تقديمت کند.
عبارت مربوط به خواسته ابزاري بمراتب مؤثرتر براي ابقاي خواسته‌ات در کانون توجه و بالا بردن ارتعاشات است.
قانون جذب در برابر کلماتي که به کار مي‌بري با افکاري که به ذهن مي‌آوري، واکنش نشان نمي‌دهد.
قانون جذب صرفاً در برابر آنچه در مورد گفته‌ها يا افکارت احساس مي‌کني، واکنش نشان مي‌دهد.
عبارت مربوط به خواسته‌ات چيست
عبارت مربوط به خواسته‌ات وسيله‌اي مؤثر براي بالا بردن ارتعاش توست. در مرحله‌ي دوم از روند سه مرحله‌اي جذب آگاهانه، وقتي خواسته‌ات مشخص شد، نوشتن عبارتي در مورد آن کمک مي‌کند حواست متوجه خواسته‌ات باشد. يادت باشد هرچه توجه و انرژي که به خواسته‌ات مي‌دهي مثبت‌تر باشد، ارتعاشات بالاتر مي‌رود. و هر چه ارتعاش تو بالاتر برود، احتمال اينکه قانون جذب با خواسته‌هاي تو جور در بيايد، بيشتر است.
به عنوان مثال: ممکن است تو بگويي: من دلم مي‌خواهد خانه‌ي شخصي داشته باشم. در اين لحظه، قانون جذب شرايط و وقايعي را جور مي‌کند که آن را براي تو بياورد. به هر حال، اگر تو مثل بيشتر مردم باشي، احتمالاً با گفتن اين جمله که تو استطاعات مالي براي خريد خانه‌ي شخصي نداري، در کار خودت کارشکني مي‌کني‏؛ انگار به قانون جذب مي‌گويي تو نمي‌تواني از پس خريد آن بربيايي و جريان انرژي جاري را متوقف مي‌کني، اما با نوشتن عبارتي مربوط به خواسته‌ات مي‌تواني اين انرژي را جاري کني.
وقتي عبارات درخواستي‌ات را نوشتي، بايد احساس شور و شوق، احتمال و اميد پيدا کني.
سه عامل اصلي براي عبارت مربوط به خواستهوجود دارد: شروع مطلب، اصل مطلب، خاتمه‌ي مطلب.
عبارت مربوط به خواسته – شروع مطلب
من در مرحله‌ي جذب تمام آنچه لازم است بدانم، انجام دهم يا داشته باشم، خواسته‌ي آرماني‌ام را جذب مي‌کنم.
                             
عبارت مربوط به خواسته – اصل مطلب
در اينجا تعدادي عبارت آورده‌ايم که با استفاده از آنها مي‌تواني خواسته‌ات را بيان کني. به عنوان مثال:
عاشق اين هستم که بدانم ........................... .
دوست دارم بدانم چه احساسي درد که ..................................... .
تصميم گرفته‌ام ...................................... .
هر چه بيشتر ...................................... .
خيلي هيجان زده مي‌شوم که ...................................... .
از تصور ............................................ ذوق زده مي‌شوم.


مي‌تواني تفاوت ارتعاش بين دو جمله‌ي زير را احساس کني.

*خيلي دوست دارم بدانم ارتباط ايده‌آلم پربار و متعالي است.
                                           
*روابط و مناسباتم پربارتر و متعالي است.


در عبارت اول، تو مي‌گويي ارتباط ايده‌آلت پربارتر و متعالي باشد. و اين دلالت بر اين دارد که تو چنين ارتباطي داري يا نه. ارتعاش تو مثبت است.
عبارت دوم عبارتي تأکيدي است که نشان مي‌دهد رابطه‌ي تو از قبل پربار و متعالي است اگر اين مسأله واقعيت نداشته باشد، تو امواج ترديد و دودلي از خودت بيرون مي‌دهي، که ارتعاشي منفي است.
عبارت مربوط به خواسته – خاتمه‌ي مطلب    
قانون جذب رخ مي‌نمايد و آنچه را لازم است اتفاق بيفتد تا خواسته‌ي مرا بياورد، به منصه‌ي ظهور مي‌رساند.
قبل از اينکه عبارت مربوط به خواسته‌ات را بنويسي، نگاهي به مثال‌هاي جنيس و گريگ تهيه‌ي فهرست تضادها بود تا کمکشان کند در مورد خواسته‌هايشان به وضوح دست يابند. من از طريق برگه‌ي تضاد، وضوح آنان را هم ضميمه کردم.برگه‌ي وضوح از طريق تضاد جنيس
رابطه‌ي آرماني من
تضاد 

  طرف الف                
1.کنترل کننده.
2.شنونده‌ي بد.
3.  امهربان.
4. بي‌توجه به افکار و احساسات من.
5. غير اجتماعي
6. بي‌علاقه به مسافرت.
7. هميشه دستپاچه‌ام مي‌کند.
8. دخالت ندادن من در تصميم‌گيري.
وضوح طرف b
1. انعطاف‌پذير، متعادل.
2. شنونده‌ي عالي.
3. مهربان و احساساتي.
4. بپرسد که در مورد مسايل چه فکري مي‌کنم و چه احساسي دارم.
5. دوست داشته باشد دوستانم را ببنيم و از ديدنشان لذت ببرم.
6. از موقعيتهاي اجتماعي لذت برد. سفرهاي کوتاه و طولاني را دوست داشته باشد. از ماجراجويي و جستجويي مکانهاي تازه خوشش بيايد
7. صبور باشد بگذارد هرچيزي به موقع خود درست شود.
8. موقع تصميم‌گيري عقيده‌ام را بپرسد.
               
جنيس به منظور ساختن عبارتي براي خواسته‌اش فهرست وضوح خود را برداشت و تبديل به نمونه‌ي عبارت مربوط به خواسته کرد.
عبارت مربوط به خواسته‌ي جنيس
رابطه‌ي آرماني من
شروع مطلب: من در مرحله‌ي جذب تمام چيزهايي هسستم که لازم است بدانم، انجام دهم يا داشته باشم تا ارتباط آرماني‌ام را به سوي خود جذب کنم.
اصل مطلب: خيلي دوست دارم بدانم ارتباط آرماني من با فردي انعطاف‌پذير و متعادل چه احساسي دارد؛ فردي که مهارت ارتباطي دارد و از گفتگو لذت مي‌برد.
تصور لذت بردن از تئاتر و سينما و تفريح با فرد دلخواهم ذوق زده‌ام مي‌کند. خيلي دوست دارم شريکم مرا تحسين کند و دوستم داشته باشد، و از اينکه او را تحسين کنم، لذت ببرد. او فردي خوش‌بين است و دوست دارد برجسته باشد. حامي من است و از اينکه حمايتش کنم، لذت مي‌برد.
خلاصه‌ي مطلب: قانون جذب خود را نشان مي‌دهد و با آنچه لازم است رخ بدهد تا خواسته‌ي من تحقق يابد، همنوا مي‌شود.
برگه‌ي وضوح از طريق تضاد گريگ
وضعيت آرماني من
تضاد   

طرف a               
1. نداشتن پول به قدر کافي.
2. پرداخت هميشگي قبوض.
3. به سختي امرار معاش مي‌کنم.
4. نمي‌توانم آنچه را مي‌خواهم بخرم .
5. تک و توک پول به دست مي‌آورم
6. هرگز چيزي برنده نمي‌شوم.
7. هميشه به ميزان يکسان پول در مي‌آورم.
8.   پول درآوردن در خانواده‌ي من آسان نيست.
9. هميشه براي پرداخت اجاره مشکل دارم.
10. امور مالي اعصابم را خرد مي‌کند.

وضوح

طرف b
1 . فراواني پول.
2. قبوض سريع و راحت پرداخت شود.
3. هميشه پول اضافه داشتن.
4. هميشه پول کافي براي خريد آنچه مي‌خواهم داشته باشم.
5. جريان مداوم پول از منابع مختلف.
6. اغلب جايزه ببرم. هديه بگيرم و خيلي چيزهاي مجاني ديگر.
7. دائم از منابع شناخته و ناشناخته برميزان پولم افزوده شود.
8. پول راحت به سراغم بيايد.
9. براحتي اجازه را بدهم چون هميشه پول دارم.
10. با پول و رابطه‌ام با آن احساس خوب داشته باشم.     
  عبارت مربوط به خواسته‌ي گريگ
وضعيت مالي آرماني من
من در مرحله‌ي جذب تمام چيزهايي هستم که بايد بدانم، داشته باشم و انجام دهم تا وضعيت مالي و آرماني‌ام را جذب کنم من دوست دارم بدانم که وضعيت مالي آرماني‌ام به من اجازه مي‌دهد هر آنچه را لازم دارم داشته باشم و از تمام آنچه بدان نياز دارم لذت ببرم تا لذت و آزادي بيشتري به زندگي‌ام بياورد وفور و فراواني يک احساس و من احساس وفوري را که احاطه کرده است، دوست دارم. خيلي دوست دارم بدانم تمام قبوضم با لذت پرداخت مي‌شود. من از اينکه به طور مداوم از منابع شناخته شده و ناشناخته پول به زندگي‌ام سرازير مي‌شود، ذوق زده هستم.
عاشق اين هستم بدانم وضعيت آرماني من برايم راحتي و آگاهي به ارمغان مي‌آورد که بتوانم به هر جا بخواهم سفر کنم، از هر جا بخواهم خريد کنم و هر آنچه را احساسي خوب در من ايجاد مي‌کند، داشته باشم.
بيش از پيش هديه مي‌گيريم، جايزه مي‌برم، و آنچه را نياز دارم از منابع شناخته شده و ناشناخته دريافت مي‌کنم.
عاشق اين نظريه هستم که پولم را در سرمايه‌گذاريهاي عالي پس‌انداز کنم. قانون جذب با تمام آنچه لازم است رخ بدهد تا خواسته‌هايم را برايم بياورد، آشکار و همنوا مي‌شود.
چگونه عبارت مربوط به خواسته‌ات را بسازيحالا نوبت توست که عبارت مربوط به خواسته‌هايت را بسازي. از مواردي که روي برگه‌ي وضح از طريق تضادت نوشته‌اي استفاده کن و متن اصلي عبارت مربوط به خواسته‌ات را روي برگه‌اي ديگر بنويس.
من برايت يک متن آغازين و متن پاياني تهيه ديده‌ام. تنها کاري که بايد بکني، فقط کامل کردن متن اصلي عبارت است. مي‌تواني از تعدادي يا تمام عبارات بعدي استفاده کني و خواسته‌هاي آرماني‌ات را شرح دهي.
مثال: دوست دارم بدانم شغل آرماني‌ام فعاليتم را پربار مي‌کند. دوست دارم بدانم ............... آرماني‌ام .......................دوست دارم بدانم وقتي ...................... چه احساسي دارد.
تصميم گرفته‌ام.............. بيش از پيش ............................................. مرا ذوق زده مي‌کند.
من از اين عقيده که ........................................ به هيجان مي‌آيم.
من اين عقيده را که ........................................ دوست دارم.
وقتي راجع به ................................. فکر مي‌کنم، ذوق زده مي‌شوم.
از کجا بدانم کارم درست است؟        
بعد از اينکه عبارت مربوط به خواسته‌ات را نوشتي، آن را مرور کن. از خودت بپرس چه احساسي داري. آيا ندايي منفي مي‌شنوي يا احساس ناراحتي مي‌کني؟ آيا عبارت مربوط به خواسته‌ات احساسي خوب در تو ايجاد مي‌کند؟ اگر نه، دوباره عبارت خودت را بنويس تا وقتي آن را مي‌خواني، احساسي خوب در تو ايجاد کند.
حالا، ممکن است عده‌اي بگويند: من در گذشته خواسته‌‌هايي داشتم که خيلي در موردشان ذوق و شوق داشتم، ولي هرگز به آنها نرسيدم. يادت باشد جذب آگاهانه روندي سه مرحله‌اي است.
تو خواسته‌ي خودت را شناسايي کرده و ارتعاش خود را بالا برده‌اي. مرحله‌ي سوم در روند جذب آگاهانه پذيرفتن آن است که حالا مي‌رويم سروقت آن.


3 مرحله
خواسته‌ات را مشخص کن
ارتعاشات را بالا ببر
آن را بپذير
برگرفته از کتاب قانون جذب

مایکل لوسیر

مرتبط با این بخش
کتاب قانون جذب قسمت اول
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر